Odysea Mysle Slovensko

Program Odysea mysle Slovesko (OM) je zameraný na rozvoj tvorivosti, kreativity a tímovej spolupráce.
 
Do programu sa môžu zapojiť deti od materskej, základnej až strednej školy a taktiež vysokoškolský mládež. 
 
Program Odysea Mysle vznikol v Spojených štátoch v 70 rokoch a dnes je rozšírený po celom svete. Vo väčšine krajín, ktoré sa do programu zapájajú, je program akreditovaný ministerstvom školsktva ako špeciálny program pre nadané deti. 
 
Na  Slovensku program Odysea mysle funguje od roku 1997 kedy ho založili nadšení dobrovoľníci mierových zborov.
 
Do roku 2003 Slovenská asociácia pôsobila pri Technickej univerzite vo Zvolene. 
 
Od roku 2003 sídli pri Centre voľného času v Komárne. CVČ sa stalo ústredím, koordinátorom, komunikátorom so zahraničím a sprostredkovateľom informácií  pre slovenské tímy.
 
Slovenská asociácia Odysea Mysle Slovensko je členom európskej a celosvetovej asociácie Odyssey of the mind (OOTM).
Program Odysea mysle je založený na tvorivom riešení zadaných úloh tzv. Problémov a skupinovej  spolupráci.
 
Riešenie problémov je aktívne so spoločnou prácou členov tímu. Jeden tím tvorí 5- 7 detí.
 
Členovia tímov využívajú svoju tvorivosť k riešeniu úloh, ktoré sú rôznorodo  zamerané a to od konštruktívnych, technických až po kultúrne či vymyslené. 
 
Svoje riešenia, na ktorých tvrdo pracovali pol roka, môžu prezentovať na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni, kde sa stretávajú nadšenci z rôznych kútov sveta.
 
Bližšie informácie najdete na :
 
www.odyseamysle.sk
www.odysseyofthemind.com
Za 15 rokov pôsobenia sme zorganizovali okrem každoročných celoslovenských stretnutí kreatívnej mládeže aj 3 veľké medzinárodné stretnutia OOTM a to:
 
 • v roku 2003 v Komárne so 470 účastníkmi z 11 krajín sveta
 • v roku 2009 v Patinciach so 650 účastníkmi z 13 krajín sveta
 • v roku 2014 v Liptovskom Mikuláši s 1000 účastníkmi z 16 krajín sveta
Do programu Odysea Mysle Slovensku sa každý rok zapojí priemerne 
 
 • 25 tímov
 • 200 detí a mládeže
 • 60 dobrovoľníkov, trénerov a rozhodcov.
 
 
 
 1. Odysea Mysle
 2. Odysea Mysle
 3. Odysea Mysle
 4. Odysea Mysle
 5. Odysea Mysle
 6. Odysea Mysle