Dokumenty CVČ Komárno

 
 • PRIHLÁŠKA DO ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV  2018-19 od 5 do 15rokov

Stiahnuť

 
 • PRIHLÁŠKA DO ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV  2018-19 do 5rokov

Stiahnuť

 
 • Pedagogicko- organizačné pokyny škol.rok 2018_19

Stiahnuť

 
 • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA CVČ _2018-19

Stiahnuť

 
 • PLÁN VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI CVČ KOMÁRNO 2017-18

Stiahnuť
Stiahnuť

 
 • Organizačná štruktúra CVČ 2017_18

 
 • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA CVČ  2017_18

Stiahnuť

 
 • SPRÁVA  VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI CVČ KOMÁRNO 2016-17

Stiahnuť
Stiahnuť

 
 • PRIHLÁŠKA DO ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV  2017_18

Stiahnuť

 
 • ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY 2017_18

Stiahnuť

 
 • Pedagogicko_organizacne_pokyny_sk_rok_2017_18

 
 • PLÁN VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI CVČ KOMÁRNO 2016-17

Stiahnuť
Stiahnuť

 
 • SPRÁVA  VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI CVČ KOMÁRNO 2015-2016

Stiahnuť

 
 • PLÁN VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI CVČ KOMÁRNO 2015 -2016

Stiahnuť

 
 • ROZVRH KRÚŽKOV V CVČ KOMÁRNO 2015 -2016

 
 • KONCEPCIA ROZVOJA CVČ na roky 2015 - 2020

Stiahnuť